Nyerő alkat vagy nyereményjáték
- nyereményjáték részvételi feltételek -
(„Szabályzat”)
2016. augusztus 29.napjától hatályos

Az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B., cégjegyzékszám: 01-10-04-15-74) „Nyerő alkat vagy?” megnevezéssel promóciós játékot („Játék”) indít, az itt megadott feltételekkel.

 1. A Játék megnevezése
  1. A Játék elnevezése: „Nyerő alkat vagy?”
 2. A Játék szervezője („Szervező”) és lebonyolítója („Lebonyolító”)
  1. A Játék szervezője: az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B., cégjegyzékszám: 01-10-041574, adószám: 10492033–2–44, mint adatkezelő).
  2. A Szervező megbízásából a Játék lebonyolítását a Plenaris Software Developement Kft. (Székhelye: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4., Cégjegyzékszám: 1609015424, Adószám: 24749479-2-16, mint adatfeldolgozó) végzi.
 3. A Játék időtartama:

  2016. augusztus 29. 0:00 óra – 2016. október 20. 24:00 óra

 4. A sorsolás időpontja és helyszíne
  1. Sorsolás időpontja: 2016. október 26. 14.00 óra.
  2. Sorsolás helyszíne: A nyeremény sorsolása az NN Biztosító Zrt. székhelyén történik.
 5. Részvételi feltételek
  1. A Játékban való részvételre az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes, 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy jogosult, aki az alább meghatározott valamennyi feltételnek együttesen, kivétel nélkül megfelel (a továbbiakban Résztvevő).
   1. Aki a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott időtartam alatt a
    1. www.nyeroalkatvagy.hu weboldalon (a továbbiakban weboldal) regisztrál és
    2. megadja a következő valós adatait: teljes név, e-mail cím, születési dátum, irányítószám, telefonszám, és
    3. a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja a jelen Szabályzatot és a vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót, és ezzel hozzájárul személyes adatainak az NN Biztosító Zrt. által a Játék során, valamint azt követően közvetlen üzletszerzési célú megkeresések céljából történő kezeléséhez, és a meghatározott társaságok részére történő továbbításához az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.
  2. A sorsoláson egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többszörös regisztráció esetén a Szervező a Résztvevő első regisztrációját követő összes többi regisztrációját törli, és ezzel kizárja azok vonatkozásában a Játékból és a sorsolásból.
  3. A regisztráció ingyenes. A Résztvevő a regisztrációval elfogadja a jelen Szabályzatot és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

   A Játékban a regisztrációval, kérdőív(ek) kitöltésével és a játék megosztásával lehet a sorsoláson részt venni a 6.pont alatti nyeremények megnyerése érdekében.

 6. Nyeremény
  1. A Szervező az 5.1 és 5.2 pontban meghatározott valamennyi feltételnek hiánytalanul megfelelő Résztvevők között az alábbiak közül a regisztrációkor választható általános nyeremények egyikét sorsolja ki:
   1. 1 db. 300.000 Ft értékű Media Markt utalványt.
   2. 1 db. 300.000 Ft értékű személyiségfejlesztési tréninget
   3. 1 db. 300.000 Ft értékű IKEA ajándékkártyát
  2. Bónusz nyeremény: Az a Résztvevő, aki a bónusz kérdőívet is kitöltötte, esélyessé válik a weboldalon általa kiválasztott bónusz nyeremény megnyerésére is.

   A bónusz kérdőív kitöltésekor választható bónusz nyeremények az alábbiak:

   1. 1 db. Nespresso típusú kávéfőző max 50000 Ft értékben
   2. 1 db. Douglas ajándékutalványt 50.000 Ft értékben..
   3. 1 db. Páros SPA masszázs utalványt maximum 50.000 Ft értékben
  3. A Játékot megosztók nyereménye: Az a Résztvevő, aki a Facebook közösségi portálon megosztja a nyereményjáték hirdetését, további 50.000 Ft-os készpénzt nyerhet.
 7. A sorsolás menete

  A sorsolás számítógépes programmal véletlen szám generálással, a Szabályzatnak megfelelő Résztvevő azonosítására szolgáló email cím kisorsolásával zajlik, mely a Részvevők listájából véletlenszerűen kiválaszt 3 nyertest minden nyeremény csoport (6.1.-6.3.) vonatkozásában, azaz összesen 1 nyertest az általános nyereményekre, illetve további 1 nyertest a bónusz kérdőívet kitöltők között, illetve 1 nyertest a nyereményjátékot megosztók között.
  A nyertesek sorsolását követően Szervező minden nyeremény vonatkozásában 1 darab pótnyertest is kisorsol.

  A pótnyertes akkor lesz jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben az adott nyeremény vonatkozásában a nyertes a részére biztosított 30 napos határidőben a nyereményt nem veszi át. A Játékosok azt a nyereményt nyerhetik meg, amelyet a regisztrációkor, illetve a bónusz kérdőív kitöltésekor kiválasztottak.

 8. A nyertesek értesítése

  A nyerteseket, illetve a pótnyerteseket a nyereményre való jogosulttá válásuktól számított 5 napon belül a Szervező a regisztráció során megadott telefonon értesíti, egyben tájékoztatja a nyeremény átvételének részleteiről. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget és emiatt vagy az általa megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A nyertes a nyeremény átvételére a nyereményre való jogosulttá válás időpontjától számított 30 napon belül jogosult. A 30 napos határidőn túl a nyertes a nyereményre jogszerűen nem tarthat igényt. Ugyanezen szabályok vonatkoznak a pótnyertesre is.

 9. Egyéb rendelkezések
  1. A nyeremény visszautasítható.
  2. A nyeremény másra átruházható, azonban készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható.
  3. A nyeremény után a Szervező teljes egészében átvállalja a nyertestől a vonatkozó jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget, melyről szóló szükséges igazolást a nyertes részére a nyereménnyel együtt átad.

  Amennyiben a nyereményt az átadásra nyitva álló időn belül nem veszi át a nyertes, illetve a pótnyertes, úgy a nyeremény forgalmi értékét a Szervező köteles játékadó címen bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejártát követően a központi költségvetésbe befizetni.

 10. A Játékhoz kapcsolódó jognyilatkozatok, hozzájárulás visszavonása
  1. A Játékban való részvétellel a résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy:
   • a regisztráció során megadott személyes adataikat az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeljék;
   • a nyereményre való jogosultság esetében nevüket és lakcímüket (kizárólag a település nevét) a Szervező a honlapján, a Játék honlapján, nyilvánosságra hozza a játék lezárást követő 1 évig.
   • a nyeremény átadásáról kép-, hang - és filmfelvétel készüljön, egyben hozzájárulnak ezen felvételek akár egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához idő – és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül 5 évig.

   Résztvevő a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt tudomásul veszik és a Szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  2. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését, vagy az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint a közvetlen üzleti célból történő megkereséshez, a meghatározott társaságokhoz való adattovábbításhoz megadott hozzájárulásának visszavonását a nyereményjáték lezárása előtt kérelmezi.
  3. Amennyiben Résztvevő az NN Biztosító Zrt. ügyfele, a Szervező nem tudja figyelembe venni, ha Résztvevő korábban személyes adatai kezelésével kapcsolatosan eltérően nyilatkozott, mert nem áll módjában a Résztvevőt a megadott személyes adatok útján beazonosítani.
  4. A Résztvevő a részvételi hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen vonhatja vissza:
   • írásban az NN Biztosító Zrt. 1364 Budapest, Pf. 247 címre küldött levél formájában vagy
   • elektronikus úton adatvedelem@nn.hu címre küldött e-mailben.
    A visszavonó nyilatkozatot a Szervező és a Lebonyolító 8 munkanapon belül dolgozza fel.

   A visszavonó nyilatkozatnak a Résztvevő nevét és email címét kell tartalmaznia.

  5. A megadott adatokat a Szervező az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A Játékhoz kapcsolódó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-87394/2015.

A Játékkal, illetve a jelen részvételi feltételekben foglaltakkal kapcsolatosan az nyeroalkatvagy2016@gmail.com e-mail címen érdeklődhet.

A Szabályzat közzététele a www.nyeroalkatvagy.hu honlapon történik.